Hortikultura

Hortikultura je umjetnost ili nauka gajenja cvijeća, ukrasnog drveća i žbunja, voća i povrća, posebno u vrtovima ili plantažama. Korjeni hortikulture zadiru duboko u istoriju i vezuju se za početke civilizacije. Prvo poznato korišćenje riječi hortikultura datira iz 1631. godine kada Peter Lauremberg objavljuje raspravu pod istim imenom. Riječ u današnjem značenju bilježi i engleski rječnik E. Phillipsa “The New World of English Words” iz 1678. godine. Riječ je dobijena spajanjem dvije latinske riječi imenice hortus – vrt i glagola colere – gajiti. Paralelno nastaju i poljoprivreda agricultura (agros – polje) šumarstvo sylvicultura (sylva – šuma). Ova podjela odražava srednjovjekovni koncept: vrt uz kuću, žitarice po obodu naselja – u polju.

Hortikultura

Anturium u Vašem domu

Anturium, anturij, flamingov cvijet spada u porodicu Aracee i dekorativna je tropska biljka koja potiče iz Srednje i Južne Amerike gdje ju je otkrio...

Hortikultura

Prirodna gnojiva

Za zdravlje Vaših biljaka preporučljivo je korišćenje prirodnih, ekoloških, bio sredstava za zaštitu i prihranjivanje biljaka, pri čemu ćete...

Hortikultura

Uzgoj orhideja

Porodica orhideja (Orhideaceae) je po brojnosti druga najveća porodica u biljnom svijetu sa oko 700 rodova i oko 20 000 vrsta U prirodnom staništu...

Hortikultura

Bršljan

Bršljan je biljka penjačica, koja se često nalazi na šumskim stablima. Ukorijenjen je u tlu, dok kao potporu koristi stabla na način što se za njih...