Poljoprivreda je postupak proizvodnje hrane, hrane za stoku, vlakana kao i ostalih potrebnih proizvoda putem uzgoja određenih biljaka i domaćih životinja (stoke). Poljoprivreda je takođe poznata kao zemljoradnja. Broj ljudi u svijetu uključenih u poljoprivredu kao osnovnu ekonomsku aktivnost, veći je nego za bilo koju drugu granu privrede.

Hortikultura

Uzgoj orhideja

Porodica orhideja (Orhideaceae) je po brojnosti druga najveća porodica u biljnom svijetu sa oko 700 rodova i oko 20 000 vrsta U prirodnom staništu...

Maslinarstvo

Sušenje masline

Xylella fastidiosa je jedna od najopasnijih biljnih bakterija koja uzrokuje različite bolesiti. Za svega nekoliko godina u italijanskoj pokrajini...

Hortikultura

Bršljan

Bršljan je biljka penjačica, koja se često nalazi na šumskim stablima. Ukorijenjen je u tlu, dok kao potporu koristi stabla na način što se za njih...