Veterina (veterinarstvo, veterinarska medicina) je grana medicine koja se bavi bolestima domaćih i divljih životinja, kao i kućnih ljubimaca.

Brine se o zdravlju i zaštiti životinja, pridruženim istraživanjima, ali i o hrani životinjskog porijekla i srodnim temama. To je od velike važnosti, prije svega radi zaštite potrošača, zbog odgovornosti za kontrolu hrane životinjskog podrijekla u proizvodnji i pri daljnoj preradi. Primarno se bavi preventivom, dijagnosticiranjem i liječenjem oboljenja i poremećaja kod životinja, kao i suzbijanjem širenja zoonoza i zaraznih oboljenja. Veterinarska medicina je stara koliko i prva veza između čovjeka i životinje.