Vinogradarstvo

Vinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom grožđa i vina.

Trsje uspijeva u umjerenoj klimatskoj zoni. Na sjevernoj polulopti uspjeva otprilike između 30. i 50. paralele. Na južnoj uspjeva između 30. i 40. paralele. Najveći svjetski proizvođači grožđa i vina su Francuska, Italija, Njemačka, Španija, Argentina i dr.