Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umjerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Voćarstvo

Ljetnja rezidba trešanja

Ljetna rezidba trešanja može da se obavlja odmah po završetku berbe pa sve do kraja septembra i to u dva-tri navrata pa i više, kako bi stres voćke...