Marikultura

Marikultura je dio akvakulture i odnosi se na umjetan uzgoj morskih organizama u moru ili bočatoj vodi, posebno riba i školjkaša u posebnim kavezima, bazenima i na konopcima stubovima i košarama.

Može biti piscikultura (uzgoj riba), konkilikultura (uzgoj jestivih morskih školjkaša, posebno kamenica (ostreikultura), bisernica (perlikultura) i dagnji (mitilikultura), krustacikultura (uzgoj rakova), algo-kultura (uzgoj algi) itd.