Šta su to pesticidi?

Efikasnost zaštite biljaka ne zavisi samo od odabranog sredstva (preparata) već i od mnogih drugih činilaca. Šta to znači? Možemo odabrati najefikasnije sredstvo, ali ako ga nismo primjenili onda kada je za to momenat, zaštita će izostati. Tada imamo višestruku