Avgust je pravo vrijeme za zaštitu kupusnjača od bolesti i štetnih insekata

Bolesti kupusnjača ali i insekti koji ih često napadaju neretko mogu da naprave velike probleme povrtarima. To kasnije može dovesti do smanjenog roda i nekvalitetnih plodova.  Najznačajnije bolesti kupusnjača su svakako plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae) i bakteriozna plamenjača(Xanthomonas