Školjke Boke – Uzgoj ostriga i mušulja

Preduzeće “Školjke Boke” započelo je projekat 2002. godine sa ciljem da stvori novi proizvod, ostrigu “Edulis” ili ostrigu kamenicu u Bokokotorskom zalivu u Crnoj Gori. Sve je osmišljeno sa ciljem da se dobije čist, zdrav, ispitan organski proizvod koji se